Meripartio

Mitä on meripartio?

Meripartio on nimensä mukaisesti merellä tapahtuvaa partiotoimintaa. Iso osa meripartiotoiminnasta toteutetaan vesillä, ja veneilykauden ulkopuolellakin meripartiolaiset valmistautuvat vesillä liikkumiseen turvallisesti. Meidän lippukuntamme kohdalla meripartio-ohjelmaa toteutetaan koulutusaluksilla purjehtimaan opettelemalla, navigointia harjoittelemalla, sekä kokonaisvaltaisesti merenkulkuun ja merten suojeluun tutustumalla. Luonnollisena koulutusympäristönä toimii purjeveneemme, jossa käytännön osaamisen lisäksi yhteistyö ja muiden huomioiminen ovat äärimmäisen tärkeitä taitoja.

Haluamme tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua kotiseutuunsa mereltä päin, sekä laajentaa reviiriään yli Itämeren.

Navigatores edustaa korkeatasoista merenkulkuosaamista. Tällä hetkellä käytettävissä olevalla kalustolla lippukunnan kipparit pystyvät purjehtimaan turvallisesti partiopurjehduksia kaikissa Itämeren olosuhteissa. Merenkulkukoulutus kuuluu olennaisesti kaikkien ikäkausien ohjelmaan. Ryhmät käyvät syksyllä ja keväällä iltapurjehduksilla Helsingin edustalla ja viikonloppupurjehduksilla Suomenlahdella. Kesällä järjestetään tietyille ikäkausille suunnattuja viikkopurjehduksia tuttavallisemmin koulutuspurjehduksia (KP).