Ryhmät

Lippukunnan perustoimintaa ovat viikoittaiset kokoukset kaikissa ikäkausissa. Kokoukset koostuvat tavanomaisesti: aloitus- ja lopetusrituaaleista, partioleikeistä, partiotaitojen opettelusta, kaluston huollosta sekä tulevan toiminnan suunnittelusta.

HUOM! Ryhmien tiedotus tapahtuu jäsenrekisterissä olevien sähköpostiyhteystietojen perusteella. Jäsenhakemus tulee olla siis tehty ja yhteystiedot rekisterissä ajantasalla. Osalla ryhmistä on omat WhatsApp-keskusteluryhmät, niistä lisätietoa ryhmänjohtajilta.

Ryhmät kokoontuvat kolollamme Lehtisaaressa (Papinpöydänkuja 4), tai erikseen ilmoitettaessa veneellä Lauttasaaressa (Vattuniemen puistotie 1). 

Sudenpentutoiminta

Sudenpentuja ovat 7-9-vuotiaat lippukuntalaiset. Sudenpentujen ryhmää kutsutaan laumaksi. Lauman johtajana toimii lähtökohtaisesti kokeneempi partiojohtaja, jota kutsutaan akelaksi. Sudenpentujen ohjelma pohjautuu suurelta osin leikkien kautta tapahtuvalle oppimiselle. Sudenpentutoiminta koostuu tavanomaisesti viikoittaisista kokouksista, retkistä, purjehduksista sekä mahdollisesta kesäleiristä.

Sudenpenturyhmä Jahti (-15 syntyneet)

Keskiviikko klo 18-19
Johtajat: Emmi ja Verna

Sudenpenturyhmä 2 (-16 syntyneet)

Keskiviikko klo 17-18
Johtajat: Emmi ja Verna

Seikkailijatoiminta

Seikkailijoita ovat 10-12-vuotiaat lippukuntalaiset. Seikkailijaryhmän johtajaa kutsutaan sammoksi. Seikkailijaikäkausi koostuu niinikään tavanomaisesti viikoittaisista kokouksista, retkistä, purjehduksista sekä mahdollisesta kesäleiristä. Seikkailijoiden toiminnassa alkaa korostua toiminnallisuus ja partiotaitojen hionta.

Seikkailijaryhmä Seikkailijasienet (-13 ja -14 syntyneet)

Maanantai klo 17:30-18:30
Johtajat: Matias, Verna ja Saini

Tarpojatoiminta

Tarpojia ovat 12-15-vuotiaat lippukuntalaiset. Tarpojat suorittavat noin puolen vuoden mittaisia tarppoja, eli aktiviteettikokonaisuuksia. Tarpojien toiminnassa alkaa korostua vartion oma ja omannäköinen toiminta sekä itseohjautuvuus, jota ohjataan vartion oman luotsin johdossa.

Tarpojaryhmä Naton Nakit (-11 ja -12 syntyneet)

Torstai klo 18:30-20:00
Johtajat: Jenni, Nuutti ja Oliver

Tarpojaryhmä Värisuora (-09 ja -10 syntyneet)

Maanantai klo 19:00-20:30
Johtajat: Torkel ja Oliver

Samoajatoiminta

Samoaja on 15–17-vuotias nuori ja ikäkausi kestää kolme vuotta. Samoajaohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista, joista osa on pakollisia ja osa vapaavalintaisia. Pakollisissa aktiviteeteissa samoajat tutustuvat samoajaohjelmaan sekä oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään lippukunnan ulkopuolelle. Aktiviteettien pituudet vaihtelevat nopeista tuokioista jopa vuoden mittaisiin projekteihin. Samoajat oppivatkin aktiviteettien myötä haastamaan itseään vaativampiin taitoihin. Toiminnassa korostuu ryhmän omat toiveet ja omannäköinen toiminta. Ryhmän jäsenet vertaisjohtavat toisiaan, kokeneempien luotsien auttaessa ja ohjaillessa ohjelman ja toiminnan toteutuksessa.

Ikäluokan pienuuden vuoksi samoajaryhmän toiminta on yhdistetty vaeltajaryhmän toimintaan ensi syksyyn asti.

Vaeltaja- ja aikuistoiminta

Vaeltaja on 18-22-vuotias partiolainen, joka toimii lippukunnan johtajiston erilaisissa tehtävissä kokeneempien partiojohtajien tukemana. Vaeltajille on olemassa Suomen Partiolaisten ohjelmaan kuuluvaa ohjelmaa, jossa voidaan suorittaa muun muassa ulkomaanprojekti, joka meripartiolippukunnassa voi tarkoittaa esimerkiksi Itämeren purjehduksen toteuttamista oman ryhmän kanssa.

Navigatoreksessa toimii vaeltajaryhmä Kenomestarit, joka suunnittelee ja toteuttaa toimintaa muun muassa erilaisina retkinä.

Aikuinen oli yli 22-vuotias partiolainen, joka toimii nuorempien johtajien tukena sekä toiminnan mahdollistajana lippukunnassa.

Navigatoreksessa toimii aikuispartiolaisten oma ryhmä Quokka, joka suunnittelee ja toteuttaa toimintaa muun muassa erilaisina retkinä.

Samoaja-, vaeltaja- ja aikuistoiminta toimii ryhmien keskenään sopimien aikataulujen mukaan, joten näiden ikäkausien toiminnan osalta ole yhteydessä lippukunnanjohtajaan.

Päivitetty 11.3.2024