Ryhmät

Lippukunnan perustoimintaa ovat viikoittaiset kokoukset kaikissa ikäkausissa. Kokoukset koostuvat tavanomaisesti: aloitus- ja lopetusrituaaleista, partioleikeistä, partiotaitojen opettelusta, kaluston huollosta sekä tulevan toiminnan suunnittelusta.

HUOM! Ryhmien tiedotus tapahtuu jäsenrekisterissä olevien sähköpostiyhteystietojen perusteella. Jäsenhakemus tulee olla siis tehty ja yhteystiedot rekisterissä ajantasalla. Osalla ryhmistä on omat WhatsApp-keskusteluryhmät, niistä lisätietoa ryhmänjohtajilta.

Ryhmät kokoontuvat kolollamme Lehtisaaressa, tai erikseen ilmoitettaessa veneellä Lauttasaaressa. 

Sudenpentutoiminta

Sudenpentuja ovat 7-9-vuotiaat lippukuntalaiset. Sudenpentujen ryhmää kutsutaan laumaksi. Lauman johtajana toimii lähtökohtaisesti kokeneempi partiojohtaja, jota kutsutaan akelaksi. Sudenpenujen ohjelma pohjautuu suurelta osin leikkien kautta tapahtuvalle oppimiselle. Sudenpentutoiminta koostuu tavanomaisesti viikoittaisista kokouksista, retkistä, purjehduksista sekä mahdollisesta kesäleiristä.

Sudenpenturyhmä Jahti (-15 syntyneet)

Keskiviikko klo 18-19
Johtajat: Emmi ja Viivi

Sudenpenturyhmä 2 (-16 syntyneet)

Keskiviikko klo 17-18
Johtajat: Emmi ja Viivi

Seikkailijatoiminta

Seikkalijat ovat 10-12-vuotiaat lippukuntalaiset. Seikkailijatoiminta toimii välivaiheena sudenpentu- ja tarpojatoiminnalle, koostuen myös tavanomaisesti viikoittaisista kokouksista, retkistä, purjehduksista sekä mahdollisesta kesäleiristä. 

Seikkeilijaryhmä 1 (-13 ja -14 syntyneet)

Maanantai klo 17:30-18:30
Johtajat: Matias, Veera, Verna ja Saini

Seikkailijaryhmä 2 (-11 ja -12 syntyneet)

Torstai klo 18:30-20:00
Johtajat: Jenni, Nuutti ja Oliver

Tarpojatoiminta

Tarpojia ovat 12-15-vuotiaat lippukuntalaiset. Tarpojat suorittavat noin puolen vuoden mittaisia tarppoja, eli aktiviteettikokonaisuuksia.  Tarpojien toiminnassa alkaa korostua vartion oman toiminta, jota ohjataan vartion oman luotsin johdossa.

Tarpojaryhmä

Maanantai klo 19:00-20:30
Johtajat: Torkel ja Oliver

Samoajatoiminta

Samoaja on 15–17-vuotias nuori, jonka ohjelma kestää kolme vuotta. Samoajaohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista, joista osa on pakollisia ja osa vapaavalintaisia. Pakollisissa aktiviteeteissa samoajat tutustuvat samoajaohjelmaan sekä oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään lippukunnan ulkopuolelle. Aktiviteettien pituudet vaihtelevat nopeista tuokioista jopa vuoden mittaisiin projekteihin. Samoajat oppivatkin aktiviteettien myötä haastamaan itseään vaativampiin taitoihin.

Navigatoreksessa toimii samoajavartio, joka kokoontuu oman aikataulunsa mukaan.

Vaeltaja- ja aikuistoiminta

Vaeltaja on 18-22-vuotias partiolainen, joka toimii lippukunnan johtajiston erilaisissa tehtävissä kokeneempien partiojohtajien tukemana. Vaeltajille on olemassa Suomen Partiolaisten ohjelmaan kuuluvaa ohjelmaa, jossa voidaan suorittaa muun muassa ulkomaanprojekti, joka meripartiolippukunnassa voi tarkoittaa esimerkiksi Itämeren purjehduksen toteuttamista oman vartion kanssa.

Aikuinen oli yli 22-vuotias partiolainen, joka toimii nuorempien johtajien tukena sekä toiminnan mahdollistajana lippukunnassa.

Navigatoreksessa toimii vaeltaja- ja aikuispartiolaisten oma vartio, joka suunnittelee ja toteuttaa toimintaa muun muassa erilaisina retkinä.

Samoaja-, vaeltaja- ja aikuistoiminta toimii vartioiden keskenään sopimien aikataulujen mukaan, joten näiden toimintojen osalta ole yhteydessä lippukunnanjohtajaan.

Päivitetty 28.6.2023