Navigatoreksen toimintakalenteri, jossa keskeisimmät tapahtumat